Tarife

Asigurăm traduceri legalizate în 5 limbi de circulaţie internaţională, la preţuri competitive. În preţul legalizării traducerilor este inclus şi serviciul de verificare/corectură a textului venit din partea traducătorului, pentru evitarea greşelilor legate de scrierea datelor, cifrelor, numelor, denumirilor.

În regim normal, o traducere legalizată se predă în 1 zi lucrătoare, iar în urgenţă predarea se poate face şi în aceeaşi zi.

Pentru estimare a termenului de predare în cazul procedurilor complete de apostilare / supralegalizare a traducerilor, vă rugăm să ne contactaţi direct.

 

Traduceri autorizate

Limba PREŢ
Tip 1 Tip 2
Engleză
Germană
Franceză
Spaniolă
Italiană

 

Legalizări notariale

Sunt acele traduceri oficiale care urmează procedura de legalizare de către un notar public. Procedura de legalizare are loc la oricare cabinet notarial unde traducatorul are depus specimen de semnătura. Traducătorul va prezenta documentul tradus la biroul notarului public care legalizează semnătura sa, vizat de el, precum şi traducerea în atâtea exemplare câte sunt necesare clientului, plus unul care va fi păstrat pentru arhiva notarului public. Notarul public va verifica conţinutul fiecărei traduceri legalizate şi va refuza legalizarea semnăturii traducătorului de pe acele traduceri a căror text contravine legii sau bunelor moravuri.

Legalizare notarială a semnăturii traducătorului

(traducere legalizată):

PREŢ
 

 

Apostilare / Supralegalizare

Traduceri supralegalizate – sunt acele traduceri efectuate de traducatori autorizati de Ministerul Justitiei pe care a fost aplicata Apostilla de la Haga la Tribunal dupa ce, in prealabil, aceste traduceri au fost efectuate de catre un traducator autorizat si legalizate de un Notar Public. Pentru supralegalizarea unei traduceri legalizate notarial vor prezenta, in acest scop, urmatoarele documente: actul de identitate al persoanei care solicita supralegalizarea, originalul documentului dupa care s-a efectuat traducerea, traducerea legalizata notarial, o taxa judiciara de timbru in cuantum de 4 lei si un timbru judiciar in valoare de 0,15 lei pentru fiecare document. N.B. Procedura de supralegalizare a unei traduceri legalizate notarial poate fi efectuata doar de catre titularul actului tradus sau de oricare alta persoana pe baza unui mandat de reprezentare (procura speciala).

Servicii de Apostilare / Supralegalizare PREŢ