Servicii

Traduceri autorizate

Traduceri pentru documente care necesită semnătura și stampila traducătorului autorizat.

Traduceri legalizate

Vă punem la dispoziție legalizarea traducerii de către un birou notarial.

Servicii de interpretariat

Vă punem la dispoziție interpreți autorizați pentru situații ce necesită interpretariat simultan sau consecutiv. Interpreții vă pot asista la semnarea unor documente în fața notarului public, a ofițerului stării civile sau a altor autorități ale statului în cazul în care una dintre părţi nu este cetățean român.

Servicii de apostilare

APOSTILA este ștampila aplicată de autoritățile competente ale unui stat semnatar al Convenției de la Haga pe actele oficiale întocmite în țara respectivă şi care urmează să fie prezentate pe teritoriul unui alt stat semnatar al Convenţiei. Scopul aplicării apostilei este prevenirea utilizării unor acte false în vederea producerii de efecte juridice.

Servicii de supralegalizare

Supralegalizarea este procedura efectuată de către autoritățile competente din România, prin care se atestă, pentru statele care nu au calitatea de parte a Convenției de la Haga sau cu care România nu are tratate bilaterale pentru recunoașterea reciprocă a actelor, faptul că actul supus acestei proceduri este un act oficial, veridicitatea semnăturii, calitatea în care a acționat semnatarul actului și identitatea sigiliului sau a ștampilei de pe acest act.

Tarife:

– O pagină standard de traducere se calculează la 2000 caractere cu spațiere
– Tarifarea se face la minimum o pagină format A4
– Fiecare comandă primește o cotație de preț individuală în funcție de termenul de predare, volumul și gradul de dificultate al textului ce urmează a fi tradus
– pentru traducerile dintr-o limba străină în altă limbă străină, diferită de limba română, prețul final per pagina se calculează ca suma între cele doua limbi străine traduse
Vă rugăm să ne contactați pentru o cotație de preț. Sunați la 0742 994 668 sau contactați-ne online.